Croatian(HR)English (United Kingdom)
Naslovna Proizvodi Dimenzioniranje dimnjaka


Dimenzioniranje dimnjaka

 

Određivane presjeka dimnjaka vrlo je bitna i nezaobilazna radnja za ispravan rad dimovodnog sustava. Presjek  dimnjaka se određuje prema broju priključenih ložišta, vrsti ložišta, masi dimnih plinova, temperaturi dimnih plinova, korisnoj visini dimnjaka i dr.
Za točan proračun dimnjaka koristi se postupak prema DIN 4705 i norma EN 13384-1, EN13384-2.
Proračunoma prema gore navedenim normama određujemo slobodni presjek kod zadanog učina kotla i visine dimnjaka za izvjesni uzgon, ili određujemo uzgon kod zadanog presjeka. Kontrolom proračuna potrebno je dokazati dopušteni podtlak, dopuštenu brzinu dimnih plinova i dopuštenu vitkost dimnjaka.
Uzgon treba biti dovoljan da svlada otpore kotla i otpore dimovodne instalacije. Preostali, efektivni uzgon mora odvesti produkte izgaranja određenom brzinom u atmosferu.
Statički uzgon je sila nastala razlikom gustoće dimnih plinova i gustoće zraka. Za dobro funkcioniranje važan je dio statičkog uzgona koji ostaje nakon odbitka otpora strujanja u samom dimnjaku.
Za normalno funkcioniranje dimovodne instalacije efektivni uzgon kod pretlačnih kotlova mora savladavati otpore u dimovodnoj cijevi, a kod podtlačnih kotlova i otpore ložišta.
Prednost inox dimnjaka u odnosu na druge je i u tome što izračunom presjeka zadovoljava manji promjer, s obzirom na činjenicu da je unutarnja stijenka iznimno glatka a bitan faktor kod izračuna presjeka je i hrapavost stijenke.

Vrijednost hrapavosti stijenke za različite materijale elemenata dimnjaka

 

materijal hrapavost stijenke
   
metalni elementi -inox 0,001
šamotni elementi 0,002
zidani kanali  0,005
betonski elementi 0,003
valoviti metal 0,005

 

 Izrada dimnjaka podrazumjeva poštivanje svih navedenih propisa, pa se poslovna politika naše tvrtke temelji na principu izlaska na teren radi utvrđivanja stanja i uzimanja podataka koji su potrebni za proračun kojim će se zadovoljiti gore navedene norme i standardi. To se radi kod zaprimanja narudžbi kod kojih ne postoji projekat. Ukoliko je projekat dostavljen, postupa se u skladu s njim.

U oba slučaja prije no što se pristupi izradi dimnjaka, naši voditelji montaže običavaju konzultirati područnog dimnjačara kako bi se usuglasili.